Chiesa di Santa Croce di Juvarra in Piazza Carlina 11
Chiesa di Santa Croce di Juvarra in Piazza Carlina 11